Адвокат и съдия – основни разлики

Адвокат и съдия – основни разлики

Ключова разлика: Адвокатът е лице, което практикува право, докато съдията е човек, който председателства закона.

Един от основополагащите камъни на цивилизацията е законът и редът. Без закон и ред обществото би било основано на хаос. Целта на закона и реда е да се коригират грешките, да се поддържа стабилността на политическата и социалната власт и да се постигне справедливост. Има много роли, които трябва да се играят в поддържането на закона и реда. Две от тях са тези на адвоката и на съдията.

В зависимост от страната, ролята на адвоката и на съдията може да се различава. Обикновено обаче следващата дефиниция е вярна- адвокатът е лице, което практикува право и работи с клиенти по различни случаи, които му се предоставят, след което ги анализира и представя в съда, докато съдията е човек, който ръководи закона и взима решения за изхода на делата, представени в съда.

Работата на адвоката е да съветва клиентите си по отношение на всички аспекти на закона. Те могат също да подготвят дело за своите клиенти и да го аргументират от свое име в съда, стремейки се към постигане на определен развой на делото.

Съдията, от друга страна, председателства съда. Неговата задача е да изслуша аргументите на адвокатите, всеки един от защитниците и ищеца, който обвинява клиента. Съдията трябва да бъде безпристрастен и да вземе решение по всяко дело, което му бъде представено. Решението му трябва да се основава на познаването на закона и на личната му преценка. Пътят към правния успех е много тесен, като предоставя малко място за грешки по отношение на формалното образование, правната практика и съдебния опит.

Сравнение между адвокат и съдия:

АдвокатСъдия
Описание на основната дейностЛице, което практикува законаЛице, което председателства съдебното производство
Роля от гледна точка на законаСъветва и представлява клиента си и може да го защити по въпроси на закона. Ролята на адвоката е да подготви случая на своите клиенти.Изслушва всички свидетели и всякакви други доказателства, представени от страните по делото, оценява достоверността и аргументите на страните и след това се произнася по въпроса, основавайки се на своето тълкуване на закона и личнате му преценка.
ОбразованиеЮридическо образование, също така трябва да премине стандартизиран изпит за адвокатска колегияЮридическия факултет, трябва да премине стандартизира изпит и да има натрупан опит като адвокат (в най-добрия случай поне 5 години)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *