Качествени строителни материали

Качествени строителни материали

Качествени строителни материали

За строителни материали, предназначени за работа при високи температури, се налагат изисквания за топлоустойчивост, а при много високи температури – огнеустойчивост.

Материалите, работещи в условия, при които е възможна корозия, трябва да имат достатъчна устойчивост на корозия. Повечето строителни материали (стомана, бетон, зидария и др.) Са подложени на корозия под въздействието на различни химически агенти.

Устойчивостта на органичните строителни материали към гниене се нарича биостабилност. Бионаличността на материалите може да се увеличи чрез използването на различни антисептични средства, но обикновено само за ограничен период от време.

Строителни материали и техните свойства

Основни строителни материали

в индустриалното и гражданското строителство: цимент, бетон, тухли, камък, дърво, вар, пясък, черни метали, стъкло, покривни материали, пластмаса и други.

Източник на производство на строителни материали= природни ресурси на страната:

в естествено състояние (камък, пясък, дърво)

под формата на суровини, преработени в предприятията от индустрията на строителни материали (полистирол, експандирана глина).

Класификация на строителните материали

-естествени каменни материали,

-подвързващи материали,

-хоросани,

-бетони и бетонни изделия,

-стоманобетонни изделия,

-материали от изкуствен камък,

-горски материали,

-метали,

-синтетични материали и др.

Свойства на строителните материали

Физични и механични свойства:

  1. Параметри на физическото състояние на материалите:

-плътност

-порьозност на материала

-степен на смилане на прах

  1. Свойства, определящи връзката на материалите с различни физически процеси:

-хидрофизични (абсорбция на вода, влажност, водопропускливост, водоустойчивост, устойчивост на замръзване),

-топлофизични (топлопроводимост, топлинен капацитет, термично разширение).

 

Строителните материали и техните свойства

В строителството по време на строителството на сгради и съоръжения се използват различни строителни материали и изделия от тях. Основните строителни материали в индустриалното и гражданското строителство са цимент, бетон, тухли, камък, дърво, вар, пясък, черни метали, стъкло, покривни материали, пластмаса и други.

Източникът на производство на строителни материали са природните ресурси на страната, които могат да се използват като строителни материали в естественото им състояние (камък, пясък, дърво) или под формата на суровини, преработени в предприятията от индустрията на строителни материали (полистирол, експандирана глина).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *