Обучението за шофьорска книжка в автошкола

Обучението за шофьорска книжка в автошкола

Автошкола – Например, ако поради работа можете да отделите само 3 часа за учене 2 пъти седмично, изучаването на теория ще отнеме повече време, отколкото с 3, 4, дори 5 часа.

По този начин, в зависимост от плътността на графика за обучение, ще отнеме от 2,5 до 5 месеца, за да овладеете теорията на шофирането.

Пакет от необходими документи за прием в автошкола за шофьорски курс

Предпоставка за получаване на правоспособност за управление на моторно превозно средство е успешното полагане на вътрешни изпити в края на курса на обучение в автошколата.

Независимо от вида и категорията на шофьорската книжка, преди началото на часовете те събират основен пакет документи, сключват споразумение за предоставяне на образователни услуги.

Ще имате нужда да подготвите за започване на шофьорски курс, следните документи:

1.Лична карта (за чужденци – документ за временно пребиваване и потвърждение за временна регистрация на територията на републиката ни);

2.медицинско свидетелство по съответния образец

3.2 снимки с размери 3х4 мм;

За информация:

Всъщност е ще Ви е необходимо медицинско свидетелство за допускане до уроци по шофиране в автошколата, така че можете да направите медицински преглед и след началото на обучението.

Доста често автошколите предоставят тази услуга на своите клиенти. Като сключват споразумение с медицински институции, което не Ви лишава от правото да се подложите на медицински преглед сами. При избора на автошкола за преминаване на курс за обучение теория и практика на шофирането незабавно. Проверете при мениджърите какви условия имат за да се включите и какви допълнителни услуги предоставяавтошколата.

В условията на принудителна самоизолация поради заплахата от разпространение на коронавирусна инфекция. В автошколите се въведе следното: ако медицинското свидетелство изтече, е възможно повторно преминаване на медицински преглед. След излизане от карантина в партньорски центрове при благоприятни условия.

А сега да поговорим за етапите на обучение в автошколите, какво се преподава и как се случват нещата.