Да научим повече за застраховките на коли

Да научим повече за застраховките на коли

Застраховките на коли

Застрахователно събитие е причиняването на вреди на живота, здравето или имуществото на пострадалия в резултат на пътнотранспортно произшествие през периода на действие на договора за задължителна застраховка от собственика на превозното средство, което води до задължението на застрахователя за извършване на застрахователно плащане.

Повечето съвременни хора, включително, парадоксално, автомобилистите, нямат представа за такива ежедневни понятия днес като застраховка на кола като цяло и по-специално Гражданска отговорност и КАСКО. Ето защо излагане тук, в тази статия, информация по въпроса за застраховките за коли. Да започнем по ред.

Да научим повече за застраховките на коли

Какво е застраховка Гражданска отговорност?

Гражданската отговорност наистина е задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Това не е завоалирана формулировка. Тези четири думи съдържат смисъла на цялото понятие.

Тоест, купувайки застраховка Гражданска отговорност, Вие се предпазвате от големи проблеми. Ако Вие сте виновни за инцидента, който ви се случи. В този случай застрахователната компания, от която сте закупили полицата, ще заплати причинените от вас щети.

В случай на точно обратната ситуация, ако колата ви е била счупена, застрахователната компания на човека, който ви е блъснал, ще плати ремонта.

Обобщавайки казаното, можем да кажем, че когато купувате застраховка Гражданска отговорност, Вие застраховате не колата си, а себе си, тоест собствените си пари. Казано по-просто – ако се блъснат във Вас – ще получите пари, ако блъснете някого – няма да получите нищо, но вие самият няма да платите.

Има и трети вариант, така нареченият „кръг“ (и двамата шофьори са виновни за ПТП). В този случай размерът на плащането по застраховката Гражданска отговорност на Вашата кола се определя от съотношението на степента на отговорност и действителния размер на щетите. По правило при „реципрочна“ застрахователните компании изплащат на всеки от двамата участници в произшествието 50% от причинените щети.

Някои дела се проточват и завършват в съда, където се определя степента на отговорност на всеки участник в произшествието.