Запушване на септична яма

Запушване на септична яма

Какво да се прави, ако септичната или помийна яма се запуши

При запушване най-простият метод за почистване на септични ями е автоматизираното отстраняване на механични утайки и активна утайка от дъното на камерите.

Причини за запушване на септичната яма:

  • Изборът на неподходящ дизайн на септична яма или грешки при монтажа му. Проблемът е, че критичното ниво на затлачване не настъпва веднага, а след няколко години. Има само два изхода: или често изпомпване и почистване, или подмяна на септичната яма.
  • Системата за почистване не е използвана дълго време. Броят на бактериите намалява, останалите не могат да се справят с обработката, утайки се натрупват.
  • Много хлор попада в канализацията заедно с домакинските химикали. Той използва тактики за изгорена земя и убива всички микроорганизми, включително полезни, използвайки отпадъци.
  • Домашно изработените и временни конструкции, освен затиняване, имат и свои причини за преливане. Ако водата не напусне помийната яма, въпросът какво да се прави се решава по подобен начин, но причините са различни:
  • Количеството на канализацията се е увеличило, обемът на ямата не е достатъчен.
  • Характеристики на почвата: високо съдържание на глина или периодично повишаване на нивото на подпочвените води (при продължителни дъждове или снеготопене).
  • Тежките студове водят до замръзване на почвата и замръзване на дренажите, пълненето на резервоара се нарушава.

Основни методи за почистване на подземните резероари

Когато има миризма, през ревизионния люк на септичната яма с невъоръжено око се наблюдава слой тиня и дренажната яма бързо се запълва, има един отговор на въпроса какво да правя: почистете. Има няколко етапа в борбата с преливането и затлачването.

Обаждане в сервиз за почистване на септичната яма

Канализационната машина е първата стъпка към възстановяване на нормалната работа на септичната яма (яма). Преди да се справите с утайката, трябва да изпразните резервоара от течната фракция на отпадъчните води. За да улесните задачата, има смисъл да се въоръжите с маркуч и да се опитате да отмиете отлаганията на тиня със струя под високо налягане.