Какви са методите за дистанционно предаване на информация от водомери?

Какви са методите за дистанционно предаване на информация от водомери?

Важно и необходимо за дистанционно предаване са съвместими водомери

Замяната на измервателните уреди с дистанционно предаване водомери за дистанционно предаване, ще се изисква, ако старите измервателни устройства нямат импулсен изход. С този изход се използват модеми, които предават данни през Интернет. Съвместимостта на модемите с измервателни уреди е възможна само ако последните имат един от изходните типове: импулсен, радио изход, цифров. Това е ново, но в същото време е нужно да имате предвид, че системата така работи.

Инсталирайте с вграден модем

Инсталирането на водомери с дистанционно отчитане с вграден модем не се различава от инсталирането на стандартни модели без възможност за предаване на информация. След инсталацията ще трябва да свържете разходомера към източник на захранване и да го калибрирате в съответствие с инструкциите.

Инсталирайте комплект

Комплектите се използват за интегриране на стандартни измервателни уреди и устройство за четене в една кутия. Те са готов комплект, който може да бъде закупен, ако няма желание за инсталиране на измервателни уреди с вграден модем. Самият процес на свързване е същият като използването на комбинация от всеки измервателен уред и модем, закупени от самия собственик.

Какви са ползите  и какви задачи решават новите водомери с дистанционно отчитане

Неудобно е да се събират индикатори на отделни измервателни уреди по стандартен начин. Първо, собственикът трябва да получи индикаторите, да въведе тази информация в касовата бележка или в личния акаунт на уебсайта на доставчика на вода.

Ръчният метод за получаване на информация е не само трудоемък и неудобен. Самопрехвърлянето на данни позволява на собственика да посочи различни от реалните данни, за да намали цената на услугите.

Благодарение на устройствата с дистанционно предаване на показания, не се изисква действие от собственика. Всички данни ще бъдат предадени от автоматизирана система.

За организациите, доставящи ресурси, дистанционният измервателен уред ще премахне необходимостта от преизчисляване и заобикаляне на апартаменти за проверка на показанията.