Контейнери претоварване с кранове на кей

Контейнери претоварване с кранове на кей

Контейнери претоварване с кранове на кей, полезна информация от експертите на – konteineri.net

Контейнери претоварване с кранове на кей

Кeйови контейнерни кранове

Създаването на специализирани кейови контейнерни кра­нове е наложено от особеностите на манипулационните проце­си с контейнери от и на водни ТС, като: наклоняване на палубата на кораба от вълнението по време на прето­варването; наличие на контейнери с масов център, изместен от геометричния и др.

Тези особености изис­кват двустранно наклоняване на контейнера до 4-5° и завъртане в хоризонтална равни­на min ±30°, но има и до ±360°, прецизно тиристорно регулиране на скоростите, за да се гарантира точно насочване на хвата или контейнера.

На фиг. 13. I8 са показани ocновните конструктнвни схеми, като стрелките означават характера и посоката на движения: а – с едногредов, конзолно разположен мост; б – с повдигаща или телескопна кон­зола; в – с мостов кран и две колички; г – с малък отвор н повдигаща се конзола; д – с малък отвор и чупеща се конзола; е – с кръгово движение на шест колички; ж – с твърдо окачване на хвата (с или без конзоли). В речните пристанища надводната конзола обикновено е неподвижна.

Контейнери видове
Контейнери видове

Използваните понастоящем кейови конзолни контейнерни кранове имат параметри, движещи се в границите:

-товароподемност от 200 до 540 kN, но достигат и 700 kN;

-дължина на кон­золата към морето – от 12 до 56 m, а към брега – от 5 до 35 m;

-отвор – 10 до 35 m;

-височина на повдигане на хвата над кея е от 18 до 30 m, а спускането му под кея – от 11 до 17 m;

-скорост на повдигане с номинален товар – 18 до 50 m/min;

-придвижване на количката – 70 до 160 m/min и на крана – 25 до 50 m/min;

-време за повдигане на конзолата – 3 до 10 min;

-собствена маса от 500 до 900 t.

Теоре­тичната им производителност е до 35 конт/h, но фактическата експлоатационна производителност е около 22 конт/h.

Всички видове контейнери може да намерите в сайта на експертите от konteineri.net

Още много и много интересна и полезна информация, може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО