Ние можем да Ви помогнем с подбора на персонал

Ние можем да Ви помогнем с подбора на персонал

Ние можем да Ви помогнем с подбора на персонал.

5.Събиране и сортиране на отговори

Ако условията от предходните параграфи са изпълнени правилно, ще получите първите отговори доста бързо. Но дори и с идеална длъжностна характеристика, процесът на набиране винаги получава отговори, които не са напълно подходящи.

Много кандидати, които нямат необходимия тесен професионален опит, но имат, според тях, необходимите „меки умения“, ще се заинтересуват и ще си помислят: „Защо не опитам, какво мога да загубя?“ В резултат на това може да получите толкова много отговори, че докато ги сортирате, най-подходящите кандидати ще имат време да си намерят друга работа.

Важно при подбора на персонал е да ги сортирате на входа, за да можете първо да отделите време на най-подходящите автобиографии.

Задайте филтри въз основа на основните изисквания за работа: опит, образование, умения и изберете тези, които най-добре отговарят на тях. Това са автобиографиите, които първо ще проучите.

От 100 отговора може да останат само 5, но те са много подходящи за вашите критерии при подбирането на персонал. След това можете да преминете към вторични отговори с по-нисък процент на съответствие.

При подбора на персонал обърнете внимание на:

  1. Резюме анализ

На първо място, обърнете внимание на структурата – логиката на представяне на информацията отразява не само аналитичните способности на кандидата, но и способността за учене.

Грамотност – като се има предвид развитието на технологиите и услугите за автоматична проверка на правописа, грешките в автобиографията на хората, които подбирате за персонал, са недопустими.

Ако в желаната позиция е посочена „всякаква” или много различни позиции, различни от една и съща област, това показва, че е малко вероятно такъв кандидат да бъде висококвалифициран специалист.

Длъжностни задължения, изпълнявани от кандидата на предишното място на работа. Ако те са описани с една фраза или изобщо не са описани, тогава това е тревожно. Едва ли от оскъдни данни може да се разбере какво може даден кандидат.