Строителство – развитие на строителната индустрия

Строителство – развитие на строителната индустрия

Предимства на съвременните методи на строителство

Първо, важно е да се отбележи, че използването на Offsite или MMC технологии не е универсална панацея за решаване на проблеми в строителната индустрия. Трябва да бъде инструмент, който да се използва в различна степен за постигане на последващи нива на ефект и полза. Въпреки това, като разгледаме по-подробно предимствата на модерното строителство и ще разберем напълно дали те са двигатели за конкретен проект. Тогава можем да приложим правилна стратегия и да извлечем максимална полза от възможността, която това предоставя.

Предимства на проекта

Ключовите предимства на прилагането на ниво на MMC за самия проект могат да бъдат организирани в 6 ключови области.

  • Скорост

Независимо дали се дължи на подреждане на дейности между фабриката и на място, или просто подобрения в производителността на обекта от по-добри методологии на място, MMC проектите могат да осигурят спестяване на време между 10 до 50% от времето за строителство. Това може да означава ранно отваряне с последващите ползи от приходите или възможността за изпълнение на проект с конкретен краен срок. Например началото на училищен или университетски срок.

  • Безопасност

Тъй като всички MMC методологии предлагат подобрена ефективност и производителност, дейностите в един MMC процес са по-предвидими с последващо намаляване на риска. В допълнение, колкото повече работа на обекта се премества във фабричната среда, толкова повече допълнителни ползи за безопасност имат въздействие:

  • с намалена или елиминирана работа на височина;
  • по-добро разделяне на движенията на персонала и превозните средства;
  • и способността за въвеждане на механична помощ и осигуряване на висококачествени съоръжения и оборудване за подпомагане на повтарящи се задачи.

 

  • Устойчивост

Благодарение на по-строги и елементарни процеси на проектиране, фабричен контрол на качеството, намалени отпадъци, по-високи нива на херметичност и по-малко транспортни натоварвания, използването на MMC има пряко въздействие върху устойчивостта и въглеродното съдържание на проекта, както в строителството, така и в употреба.

Развитие на строителната индустрията

  • Качество

Много по-лесно е да контролирате качеството на крайния продукт, когато имате по-прецизни процеси и извършвате тези процеси в контролирано, сухо и лесно достъпно пространство. Следователно дефектите се улавят при източника, значително намаляват, а прилягането и покритието са по-добри.

  • Намалено прекъсване

Процесите на MMC не само намаляват времето, необходимо на място, но като пряк страничен ефект, има по-малко необходимост от място на място за паркиране на автомобили, съоръжения за социални грижи и съхранение на материали. Това пряко въздейства върху населеното място с намалено движение на трафика и по-малко безпокойство за жителите или потребителите в околността. Това е особено полезно в определени среди като болници, училища или гъсто населени райони. Там заинтересованите страни в общността са по-податливи на въздействието на строителните дейности.

  • Предсказуемост

Като пряка последица от прилагането на MMC стратегии върху проект, възможността непредвидени обстоятелства да повлияят на програмата на проекта или разходите са сведени до минимум. По този начин се увеличава сигурността на проекта и завършването на проекта в рамките на бюджета. Това може да има големи предимства на проекта, когато датите на отваряне са от решаващо значение за успеха на проекта – студентско настаняване например. Ако датата за достъп през септември бъде пропусната, нивата на заетост може да не бъдат максимизирани за потенциално 12 месеца.